Idősek Otthona

Az intézmény alapvető célja, hogy a lakosság szükségleteihez és igényeihez leginkább alkalmazkodó, komplex szolgáltatást nyújtson, és hatékony, átlátható ellátási struktúrát alakítson ki. A minőségi és differenciált szolgáltatások középpontjában az egyén és a szükséglet áll. A szolgáltatásaink egyénre szabottak, adekvát segítséget nyújtanak, és a rászorulók számára széles körben hozzáférhetőek legyenek.

Fő célunk, hogy településünkön a rászoruló személyek részére biztosítsunk nyugodt és biztonságos körülményeket, kiegyensúlyozott életfeltételeket, valamint személyre szabott, korszerű ápolást, gondozást az ehhez szükséges szolgáltatások nyújtásával.

Célunk továbbá: az otthon lakói életkörülményeinek javítása, ezen belül a megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítása útján az élet minőségének jobbá tétele. Intézményesített keretek között megismertetni és a tevékenység során megvalósítani, érvényre juttatni a település lakossága körében és érdekében az állam és Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete által létrehozott szociális jogszabályok és ellátási formák érvényesülését. A működés során tilos a hátrányos megkülönböztetés etnikai csoporthoz való tartozás, lelkiismereti, vallási vagy politikai meggyőződés, származás, vagyoni helyzet, cselekvőképesség hiánya vagy korlátozottsága miatt.

Az intézmény által ellátott feladatok:

- Az intézmény biztosítja az idős emberek számára a megszokott életvitelük fenntartása mellett az egyes szolgáltatások igénybe vételének lehetőségét, illetve tartós bentlakást biztosító ellátást nyújt.

- Az ellátottak rendszeres ápolói felügyelete, orvosi- és szakorvosi ellátása.

- Gyógyszer- és gyógyászati segédeszközzel történő ellátás külön jogszabályi előírásoknak megfelelően.

- Kórházi ellátás, szűrő vizsgálatok megszervezése.

- Az ellátottak pszichés állapotának folyamatos megfigyelése, az észlelt változások jelentése, az előírt dokumentáció vezetése.

- Családi- és társas kapcsolatok ápolása, kiépítése, szinten tartása.

- Személyre szabott, évszaki sajátosságokat figyelembe vevő foglalkoztatása az előre elkészített foglalkoztatási terv alapján.

- Demenciában szenvedőknél a meglévő képességek megőrzése, fejlesztése, az állapot rosszabbodás gyorsaságának csökkentése.

-A lelki egészség védelme.

A demens betegek ápolása

Alapvető cél, hogy a demenciával küzdő idős ember a szellemi leépülése során életminőségét megőrizve, jó közérzettel, boldogan élje életét, érzékelje a jó bánásmódot, képes legyen az adott pillanatok élvezetére, állapotromlását késleltető támogatást kapjon. Önellátási képességének csökkenése mellett is kielégítettek legyenek szükségletei és meg tudja őrizni emberi méltóságát. Vagyis mindazon beavatkozások és eljárások biztosítása, melyek hozzájárulnak a demens jól-létének, -a "well-being" -biztosításához. A jól-lét itt azt jelenti, hogy a demenciával küzdő személy:

-a napjait aktívan tölti segítői közreműködéssel,

-biztonságban érzi magát,

                                                              -érzelmi támogatást kap.

© 2016 Flashcomp
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!