Szociális étkezés igénylése 

Intézményünk az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik, akik önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt.

Az étkeztetést igénybevevők szükségleteinek megfelelően igénybe vehetik a kiszolgálással egyidejű helyben fogyasztással, az ételhordóban történő elvitellel, kérhetik a lakásra kiszállítást. Lakásra történő szállításnak külön térítési díja nincs.

A szolgáltatás a szociális szempontból rászorult személyek részére a hét minden napján napi egyszeri meleg ételt biztosít, térítési díj ellenében.

A szociális étkeztetés igénybevételének módja:

1.) A kérelmező jelzi az igényét a szociális étkeztetés koordinátoránál.

2.) A részletes tájékoztatás után a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez tartozó kérelem kitöltésére kerül sor.

3.) A jövedelemnyilatkozat és a becsatolt igazolások (személyi igazolvány, TB kártya, nyugdíjszelvény másolata) alapján az intézményvezető megállapítja a kérelmező egyéni jövedelmét, ez alapján történik a térítési díj megállapítása.

4.) Megállapodás kötése az intézménnyel.

Szociális étkeztetés térítési díja 2016. április 1. től 510 Ft/adag

© 2016 Flashcomp
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!