Nappali ellátás

Idősek és Demens személyek Nappali ellátása

A nappali ellátást biztosító intézmény elsősorban a saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozásában nyújt segítséget a Mágocsi lakóhellyel rendelkezők részére.

Az idősek nappali ellátása során segítséget nyújt:
- fizikai ellátásban (fürdési lehetőség, mosás, élelmezés)
- a klubtag szociális helyzetének, egészségi és higiénés viszonyainak javításában
- az ellátást igénybe vevő egyedüllétének megszűntetésére (egymás közötti kapcsolatok alakítása, egyéni mentális gondozás) törekszik
- a tétlenség káros következményeinek megelőzésében, a szabadidő hasznos eltöltésében, közösségi programok, foglalkozások szervezésével
- közreműködik a demenciában szenvedők számára állapotuk rosszabbodásának megelőzésében, meglévő képességeik szinten tartásában


A demens személyek nappali ellátása során egyéni és csoportos foglalkozások napi szinten zajlanak. Sokrétű és színes programok gazdagítják mindennapjaikat, melyek hozzájárulnak meglévő képességeik megőrzéséhez és fejlesztéséhez. A nappali ellátásban részesülők aktívan részt vesznek az Otthon életében is, gyakoriak az Otthon lakóival való közös programok (pl. szentmise, fürdőnapok, közös kirándulások, közös kártyázások, neves ünnepekről való megemlékezés és névnapok megünneplése stb.).

A demens személyek nappali ellátásában alapvető cél, hogy a foglalkozások elősegítsék az ellátottak meglévő képességeinek stabilizálását, a lehetséges mértékig fejlesztését, esetleg a már elmaradt képességek újbóli felszínre hozását.

Ennek érdekében az alábbi terápiák biztosítottak:

Mozgásterápia
Orlich-féle mozgásterápia lényege: az egyes kifejező mozgások, mozdulati egységek, testhelyzetek és mozgás együttesek megtanítása, újratanulása. Módszerek pl.: labdajáték, hullahopp karika használata, egyensúly-gyakorlatok, stb.

Zeneterápia
Olyan pszichoterápiás eljárás, amely a zenét eszközként használja komplex személyiségfejlesztés vagy gyógyító tevékenység keretében. A zene eszköz az élménykeltésben és az élményfeldolgozásban, mint nonverbális terápia hatékony módszer. A hangulati és érzelmi életen keresztül jut el hozzájuk, oldja a pszichés merevséget vagy lágyítja azt. Aktív zeneterápián az éneklést, hangszeres zenélést, passzív zeneterápián a zenehallgatást értjük.

Biblioterápia
Az olvasmányok kiválasztásánál a demens személyek érdeklődési körének, mentális állapotának megfelelően kell dönteni. Tartalmuk különböző lehet, pl.: mesék, rövid anekdoták, stb.A mindennapok során folyamatosan kell törekedni a memória erősítésére, régi ismeretek, ismerősök felidézésére.

© 2016 Flashcomp
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!